POSEZONOWE PROMOCJE NA CYKLICZNE ZAJĘCIA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 DO 17:00

Możliwa organizacja zajęć cyklicznych w specjalnych cenach - po bezpośrednim kontakcie z menadżerem ośrodka

Tel. +48 575 392 227 , mail: biuro@skipark.szczecin.pl

ATRAKCJE

(60 min)

ŚCIANKA VALO i EVEREST

12,00 PLN/osoba

(od 6 do 12 osób)

ŚCIANKI CLIP ‘N CLIMB

22,00 PLN/osoba

(od 6 do 20 osób)

STOKI MAXXTRACKS

35,00 PLN/osoba

(od 6 do 16 osób)

CAŁY OŚRODEK

(60 min)

ŚCIANKA VALO i EVEREST + ŚCIANKI CLIP ‘N CLIMB + STOKI MAXXTRACKS

25,00 PLN/osoba

(od 20 do 40 osób)

MIX ATRAKCJI

(120 min)

ŚCIANKA VALO i EVEREST + ŚCIANKI CLIP ‘N CLIMB

30,00 PLN/osoba

(od 20 do 30 osób)

ŚCIANKA VALO i EVEREST + STOKI MAXXTRACKS

40,00 PLN/osoba

(od 20 do 32 osób)

STOKI MAXXTRACKS + ŚCIANKI WSPINACZKOWE CLIP ‘N CLIMB

45,00 PLN/osoba

(od 12 do 32 osób)

1.1. Każdy z uczestników musi zapoznać się i podpisać regulamin, który obowiązuje na terenie obiektu,
1.1.1. Ważne aby zachowanie uczestników w trakcie poczęstunku nie wpływało na innych użytkowników naszego ośrodka: zakaz biegania po obiekcie, wynoszenia zabawek z Kącika Malucha i rozrzucania ich po ośrodku i innych zachowań, przeszkadzających w korzystaniu z ośrodka Klientom indywidualnym.
1.1.2. Obowiązek zabrania wszystkiego co zostało przyniesione (jeśli sami Państwo zadbają o poczęstunek) i pozostawienie po sobie porządku w Strefie Urodzinowej i Strefie Malucha,
1.1.3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za swoje pociechy i ewentualne spowodowane szkody, jak i nigdy nie pozostawiają ich bez opieki
1.1.4. Niedotrzymanie powyższych zasad: czasu dostępności strefy urodzinowej i pozostawienia porządku na Strefie Urodzinowej czy Strefie Malucha, jest równoznaczne z doliczeniem kary po 100,00 zł za każde złamanie zasady.

1.2. Zadatek zwracany jest gdy oficjalne zawiadomienie na piśmie o rezygnacji z rezerwacji nastąpi niepóźnej niż 4 dni przed zaplanowaną realizacją zamówienia,
1.3. Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w przypadku gdy zadatek nie zostanie wpłacony po 48 godzinach od momentu dokonania rezerwacji (chyba, że zostanie ustalone inaczej),
1.4. Dodatkowe usługi, np. catering wyliczamy osobno na życzenie Klienta,
1.5. Strefa komfortu nart/snowboardu wyłącznie dla osób korzystających ze stoków, nie może na niej znaleźć się ani picie, ani jedzenie,
1.6. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że ponosi on odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów znajdujących się w Obiekcie, jak i że pokryje wszelkie koszty naprawy czy też zakupu zniszczonego przedmiotu.
1.7. Każdy z uczestników powinien posiadać STRÓJ SPORTOWY, SKARPETY ORAZ KONIECZNIE BUTY SPORTOWE NA ZMIANĘ,
1.8. MINIMALNY WYMÓG dla uczestnika strefy ścianek: wzrost 105cm, waga 17 kg