Zorganizuj z nami niezapomniane urodziny!!!

ŚCIANKI CLIP ‘N CLIMB

(60 minut atrakcji + strefa urodzinowa)

do 10 osób

450,00 PLN

do 15 osób

650,00 PLN

do 20 osób

850,00 PLN

STOKI MAXXTRACKS

(60 minut atrakcji + strefa urodzinowa)

do 8 osób

500,00 PLN

do 16 osób

900,00 PLN

ŚCIANKI CLIP 'N CLIMB + VALO "BIG"

(60 minut atrakcji + strefa urodzinowa)

do 25 osób

1250,00 PLN

do 30 osób

1500,00 PLN

(120 minut atrakcji + strefa urodzinowa)

do 25 osób

2250,00 PLN

do 30 osób

2700,00 PLN

STOKI MAXXTRACKS + ŚCIANKI CLIP 'N CLIMB

(120 minut atrakcji + strefa urodzinowa)

do 8 osób

900,00 PLN

do 16 osób

1450,00 PLN

do 25 osób

2900,00 PLN

STREFA URODZINOWA

Dostępna 20 minut przed atrakcją, w trakcie atrakcji i do 30 minut po atrakcji, w tym 5 minut na pozostawienie porządku w strefie

Strefa VALO + EVEREST

(30 minut sportowych atrakcji)

150,00 PLN

(Atrakcja dodatkowa - zaczyna się od razu po atrakcji głównej)

Każdy JUBILAT otrzymuje od nas niespodziankę w postaci vouchera na jednorazowe wejście na strefę Clip'n Climb

UWAGI

 • Każdy z uczestników musi zapoznać się i podpisać regulamin, który obowiązuje na terenie obiektu,
 • Podczas rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości min. 30% ceny urodzin. W innym przypadku dokonanie rezerwacji nie będzie możliwe,
 • Zadatek zwracany jest gdy oficjalne zawiadomienie na piśmie o rezygnacji z rezerwacji nastąpi nie później niż 7 dni przed zaplanowaną realizacją zamówienia,
 • Liczbę uczestników można zmienić nie później niż 7 dni przed realizacją i na tej podstawie zostanie ustalona końcowa kwota imprezy,
 • Regulamin - każdy z uczestników musi zapoznać się i podpisać regulamin, który obowiązuje na terenie całego obiektu,
 • Klient zobowiązany jest do pozostawienie po sobie porządku na Strefie Urodzinowej i Kąciku Malucha,
 • Klient jest odpowiedzialny za swoich gości jak  i za ewentualne szkody przez nich spowodowane. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, a w szczególności pozwolenia na bieganie lub wchodzenie na atrakcje bez zgody obsługi. Zakaz wnoszenia na teren ośrodka balonów z helem oraz popcornu. Niedotrzymanie powyższych zasad: czasu dostępności strefy i pozostawienia porządku, jest równoznaczne z doliczeniem kary po 150,00 zł za każde złamanie zasady -  (szkody materialne wg. ceny rynkowej),
 • Strefa Clip 'n Climb na wyłączność obowiązuje przy kupnie pakietu do 20 osób
 • Strefa multimedialna włączana jest 15 min po opuszczeniu strefy Clip 'n Climb (dodatkowa opłata),
 • Przed rozpoczęciem urodzin każdy uczestnik zostanie poinformowany o aktualnym regulaminie obowiązującym na terenie ośrodka, do przedstawionych zasad należy się dostosować. Nieprzestrzeganie ich, może skutkować wyproszeniem z obiektu bez zwrotu kosztów,
 • Każdy z uczestników powinien posiadać STRÓJ SPORTOWY, SKARPETY ORAZ KONIECZNIE BUTY SPORTOWE. Bez obuwia zmiennego uczestnik nie zostanie wpuszczony na strefę wspinaczkową,
 • MINIMALNY WYMÓG dla uczestników strefy ścianek i stoków : wzrost 105cm, waga 17 kg,
 • STREFA URODZINOWA – udostępniona 20 minut przed atrakcją, do 30 minut po atrakcji, w tym 5 minut na pozostawienie porządku w strefie,
 • W dniu imprezy należy dostarczyć podpisane oświadczenie oraz listę gości – załącznik do umowy,
 • Podczas trwania pandemii Ski Park Szczecin zastrzega sobie prawo do odwołania urodzin do 7 dni przed ich terminem, bez podania przyczyny. Kaucja zostanie wtedy w całości zwrócona,
 • Jeżeli zamknięcie ośrodka nastąpi z przyczyn od nas niezależnych, kaucja zostanie w całości zwrócona,
 • Na terenie ośrodka obowiązkowe są maseczki, zachowanie dystansu oraz dezynfekcja,